Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Samen met ouders

Het is belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in de opvang. Dat vertrouwen biedt Lutje Stek door met ouders te praten en te vertellen wat er allemaal gebeurt en hoe het met het kind gaat. De leidster heeft goed contact met ouders en nemen initiatief tot gesprekjes. Zowel ouders als de leidster weet wat er zich afspeelt in de belevingswereld van het kind en hoe hier het best op ingespeeld kan worden. 

Mentor

De wet kinderopvang zegt dat ieder kind gekoppeld moet zijn aan een mentor. Op de peuteropvang is dit dan ook de vaste leid(er)ster. Eenmaal per jaar worden ouders uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over hoe het met hun kind gaat. De leidster bereidt dit voor door van elk kind een lijst in te vullen met daarin het welbevinden. Hierbij kijken we naar hoe het kind zich voelt bij Lutje Stek. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, maar ook voor de pientere kinderen is er extra tijd en aandacht om nieuwe dingen te leren. Dit zullen wij in oudergesprekken met u bespreken. Mochten wij bijzonderheden in de ontwikkeling van een kind signaleren dan kan, na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), een kind extra ondersteuning krijgen.