Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Klachten

Indien u klachten heeft met betrekking tot de peuteropvang dan horen wij dat graag en zullen wij in overleg met u proberen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken of zijn er andere redenen, waarom u zich niet tot een van ons wilt of kunt wenden, dan heeft u te allen tijde het recht om u te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

Het Klachtenloket Kinderopvang is het landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies over het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal De medewerkers van het klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over welke stappen u het best kunt zetten. Het Klachtenloket kan ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de opvang of in bijzondere gevallen mediation regelen

U heeft het recht zich te wenden tot het klachtenloket. Kinderopvang Boes is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang.

 

Contact met het Klachtenloket Kinderopvang

Telefoon: 0900-1877 maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur 

Op feestdagen zijn wij gesloten.

E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl

Postadres: Postbus 96802, 2509 JE Den Haag Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag