Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

 

TARIEVEN en Kinderopvang Toeslag

Kinderopvang Boes 2023

 

per kind per uur (6:30-18:00 uur)

 

Uurtarief BSO   €  7,25

Uurtarief KDV   €  7,50

Uurtarief incidenteel   €  8,00

(genoemde tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd)

 

U heeft recht op toeslag in de kosten voor de kinderopvang. Bereken dit op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

Via de website toeslagen.nl kunt u berekenen welk recht op toeslagen u heeft in 2023

 

Kinderopvang Boes staat geregistreerd in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang)

-        KDV (kinderdagopvang):             203050745 

-        BSO (buitenschoolse opvang):   319980224

-        BSO `t Pannehûs:                          504556836                     

 

 

Regeling vergoedingen voor gemaakte kosten 2023 staat hieronder

Kosten voor eten, drinken fruit en tussendoortjes zijn voor rekening van Kinderopvang Boes. Zo ook de afvalkosten van de luiers.

-      Andere onkostenregelingen zijn mogelijk in goed overleg tussen Kinderopvang Boes en ouder(s)/verzorger(s).

-      Andere kosten gemaakt door Kinderopvang Boes (op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s)) bijv. entreekaartje voor het zwembad, ijsbaan etc. komen voor vergoeding in aanmerking.

-      De ouder(s)/verzorger(s) zorgen in principe voor de gewenste babyvoeding en voor voldoende verzorgingsartikelen(luiers, schone kleren etc.). Maakt Kinderopvang Boes hiervoor kosten dan worden deze vergoed door de ouder(s)/verzorger(s).