Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Jong Humsterland 

Englumstraat 10 

9883 PE Oldehove

Telefoon: 06 11843522

 

 

Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

-Kinderdagopvang voor kinderen tot 4 jaar .

Deze is alle dagen geopend van 6:30 tot 18:00 uur. Dagopvang in combinatie met peuteropvang is ook mogelijk.

 

-Peuterschool met voorschoolse educatie

(VE) Peuteropvang; Een speel-leergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar zal 4 ochtenden in de week zijn op; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

De peuteropvang is geopend van 8:30 tot 12:30 uur. De groep zal maximaal uit 16 peuters bestaan en min. 2 Pedagogisch medewerkers. 

Peuteropvang wordt gekozen voor minimaal 2 ochtenden per week. Wij werken met het programma Piramide en bieden elke 4 weken een ander thema met activiteiten aan. De kinderen met een VE indicatie die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken of extra uitdaging nodig hebben komen 4 ochtenden. 

Peuters kunnen ivm het werk van hun ouders, eerder of later worden gehaald. Deze uren kunt u uw kind voor de dagopvang inschrijven.

 

-BSO en Voorschoolse opvang: 

BSO/KDV groep van 0 tot 7 jaar en een BSO groep van 8 tot 13 jaar. Kinderen kunnen voor schooltijd komen, wij brengen de kinderen dan naar de basisschool in het dorp.

Omdat het een nieuwe locatie is weten we nog niet hoe groot de groepen zullen worden. Als er op bepaalde dagen minder kinderen zijn, zullen er groepen worden samengevoegd. De BSO groepen zullen veel al samengevoegd worden.

 

U kunt op het aanmeldingsformulier de gewenste startdatum aangeven. In overleg wordt er dan besproken welke mogelijkheden er zijn en of er op de gewenste opvangdagen plaats is. U kunt kiezen uit vaste dagen opvang. Maar ook kunt u kiezen voor flexibele dagen. Deze dagen worden dan per keer aangevraagd via de opvang-app van KidsKonnect. Er wordt rekening gehouden met de groepsgrootte volgens kind-ratio, tijdig aanvragen is daarom handig.

 

Voor de plaatsing wordt er van te voren een intakegesprek en een wendag afgesproken. We bespreken dan o.a. het reilen en zeilen van de opvang en eventuele bijzonderheden met betrekking tot uw kind. Inschrijven is geheel vrijblijvend en kosteloos. Met uw inschrijving kunnen wij de plaatsingsmogelijkheden bekijken.