Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Openingstijden

*Dagopvang en Buitenschoolse opvang is geopend van 6.30 uur tot 18.00 uur

*Bso `t Pannehûs is geopend op maandag en dinsdagmiddag uit school vanaf 14:30 uur. (Vanaf 17.00 uur zijn we weer terug aan de Kerkstraat.)

*VE Peuteropvang de reguliere groep Lutje Stek is geopend op ma-, din.-, don.-, en vrijdagochtend geopend van 8.30 tot 12.30u.

Hierbij willen we de groepsactiviteiten op de dinsdag- en donderdagochtend centreren. Extra VE ondersteuning bieden we op maandag en vrijdagochtend.  (In de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten! Dagopvang is wel mogelijk tenzij hieronder anders aangegeven. 

Schoolvakantie Rietstek Kommerzijl; (Opvang geopend tenzij sluitingsdag)

  • Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 2023
  • Meivakantie 27 april t/m 7 mei 2023
  • Hemelvaart 18 mei t/m 21 mei 2023
  • Pinksteren 29 mei
  • Zomervakantie 24 juli t/m 4 september 2023

Sluitingsdagen Kinderopvang Boes

  • Vrijdag 7 april 2023 Goede vrijdag (Geen peuteropvang, KDV/BSO wel geopend!)
  • Maandag 10 april 2023 2e paasdag (Hele opvang gesloten)
  • Dinsdag 27 april 2023 – Koningsdag (Hele opvang gesloten)
  • Donderdag 18 mei en Vrijdag 19 mei 2023 de dag na Hemelvaart 2023 (Hele opvang gesloten)
  • Maandag 29 mei 2e pinksterdag (Hele opvang gesloten)