Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Kinderen denken mee!

Met de BSO kinderen hebben we elke maand een ‘Boesactiviteiten vergadering’. Dit doen we om de tevredenheid en betrokkenheid van kinderen in de leeftijden 8 – 12 jaar op de buitenschoolse opvang te vergroten. Kinderen hebben inspraak en kunnen ideeën naar voren brengen bij hun coach. We stimuleren zelfstandigheid en samenwerking, kinderen denken mee en worden gehoord. Ook de beleving van de groepssfeer komt aan de orde. 

Ouders; Omgang en contact met ouders is hierbij ook erg belangrijk en heeft duidelijk invloed op pedagogische kwaliteit en het welbevinden van een kind,  wij horen graag van ouders hoe het met hun kind gaat, wij zijn partners in de opvoeding!