Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Ziek zijn

Als een kind ziek is kan het niet zomaar naar het kinderdagverblijf worden gebracht, dit gaat altijd in overleg. De leidster kan het kind niet de extra aandacht geven die het nodig heeft. Een besmettelijke ziekte dient in ieder geval gemeld te worden, zodat we kunnen besluiten of het kind kan komen of niet. Een ziek kind is een kind dat zich zichtbaar niet lekker voelt, over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of meer dan 39 graden koorts heeft. De leidster neemt telefonisch contact met de ouder/verzorger op.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, zie ook de Beslisboom 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf

Bij calamiteiten nemen we onmiddellijk contact op met de huisarts en de ouders, of zelfs 112.