Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Vier-ogen principe

Bij  het werken met kinderen van 0 tot 4 jaar houden we ons aan het principe met twee mensen onze werkzaamheden te verrichten, zodat hij/zij altijd gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Extra ogen en oren bieden ook onze huisgenoten, stagiaires en vrijwilligers. Ouders kunnen te allen tijde in en uit lopen. We hebben geen vaste breng en haal tijden. Op de slaapkamers staat een babyfoon, de verzorgingsruimte bevindt zich in de leefruimte. Alle ruimtes zijn voorzien van  ramen. Alle werknemers stagiaires en ook huisgenoten binnen de kinderopvang staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten, wordt dagelijks gescreend of personen die in het register staan strafbare feiten hebben gepleegd.