Kerkstraat 12 - 9882 PH Kommerzijl

Bij Kinderopvang Boes zijn de pedagogisch medewerkers betrokken bij de opvoeding van de kinderen thuis. We nemen een deel van de opvoeding van de ouders over en voelen ons daar verantwoordelijk voor. . 

Het pedagogisch beleidsplan geeft de ouder/verzorger inzicht in de werkwijze die wij hanteren bij de omgang en opvang van hun kinderen. Tevens vormt het een leidraad voor het pedagogisch handelen van de leidsters. Door de uitgangspunten te omschrijven tracht Kinderopvang Boes een duidelijk beeld te geven van wat in de dagelijkse omgang met kinderen, ouder/verzorger en collega’s belangrijk wordt geacht. Daarnaast geeft een pedagogisch beleidsplan de mogelijkheid om doelen en acties duidelijk te verwoorden naar de medewerkers. Het plan waarborgt de kwaliteit van de opvang. Het Pedagogisch beleidsplan is voor ouders/verzorgers, medewerkers en stagiaires in te zien in het ouderprogramma waar wij mee werken, als belangstellende kan u het opvragen bij Gerda.

In hoofdstuk één wordt de pedagogische visie en doelstelling beschreven. Het is de leidraad hoe wij de begeleiding van kinderen zien en waarmee Kinderopvang Boes werkt. Er zijn drie pedagogen die ons hier in kunnen leiden.

In hoofdstuk twee staan de vier pedagogische basisdoelen en de kaders, zoals die volgens de wet IKK uitgevoerd moeten worden en hoe wij die kunnen bieden. Als professionele kinderopvang volgen we de kinderen in hun ontwikkeling.

Hoofdstuk drie beschrijft de wijze waarop we dat doen. Met welk programma we werken om de ontwikkeling te stimuleren. En hoe samen werken met de ouders, hoe we met bijzonderheden omgaan en altijd in gesprek over de opvoeding.

In hoofdstuk vier staat omschreven hoe we in de dagelijkse praktijk de kinderen begeleiden, hoe we structuur bieden, op welke manier we vinden dat we met elkaar om gaan en wat we belangrijk vinden. Hoe zorgen we er voor dat kinderen zich bij ons thuis voelen. Wat zijn de normen en de waarden? 

Hoofdstuk vijf beschrijft de kwaliteitsontwikkeling en hoe die vanuit het pedagogisch beleid vorm krijgt. Hoe zorgen we ervoor dat veiligheid, gezondheid en risico`s binnen de gestelde gezondheid en veiligheid normen nageleefd worden. En hoe gaan we om met grote en kleine risico`s. Hoe zorgen we voor coaching en scholing van de medewerkers. 

Hoofdstuk zes de interne- en externe organisatie van Kinderopvang Boes. Wie zijn wij en hoe blijven we bijzonder in onze opvang voor kinderen. Hoe kunnen we onze kwaliteit samen met partners uit de omgeving versterken en aanvullen.